IMPI Sertifikalı Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı™ Eğitim Programına Hoş Geldiniz!

Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı ™

IMPI Sertifikalı Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı™ Eğitim Programına Hoş Geldiniz!
Uyku Konusunda Doğumdan Önce Başlayan Bütüncül Bir Yaklaşım

how-much-sleep-does-my-child-need infant-sleep pregnant-woman-sleeping-on-side

International Maternity and Parenting Institute olarak (IMPI), Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı sertifika eğitim programı ders içeriğinin genişletildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.


IMPI, aileler için sağlıklı uyku alışkanlıkları oluşturmaya yönelik bütüncül bir yaklaşıma odaklanır. Bir çocuğun uyku sorunu aslında tüm ailenin uyku sorunudur.

IMPI Sertifikalı Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı Eğitim Programı, Hamile
ve Bebek Uyku Danışmanlarına hamilelik döneminde, bebeklik ve sonrasında
yaşanan uyku sorunlarını (fiziksel, duygusal, sosyal, gelişimsel ve çevresel
faktörleri dikkate alarak) nasıl çözebileceklerine dair ihtiyaç duydukları tüm bilgi
ve becerileri öğretir.’

IMPI Hamile ve Bebek Uyku Danışmanları sadece çocuğun uyku problemine
odaklanmaz, öncelikle uyku sorunun nereden kaynaklandığını araştırarak
sorunu saptar. Ailelerin beklenti, hedef ve dinamiklerine uygun özel ve etkili
çözümler üretir.

• Sunduğumuz eğitim programı, kendi hızınızda ilerleyebileceğiniz online
dersler ve eğitim yolculuğunuzda size destek olmak amacıyla her hafta
gerçekleştirilen Online destek konuşmalarından (sınıflardan)
oluşmaktadır.
• Online destek konuşmaları her hafta kaydedilir ve eğitim alan tüm
öğrencilere düzenli olarak gönderilir. Katılamadığınız Haftalık Destek
Konuşmalarını istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz.
• Ayrıca Facebook grubumuza erişim sağlayarak dünya genelinde 46
ülkede bizi temsil eden mezunlarımız ve üyelerimizle etkileşime geçme
şansını elde edersiniz.
Uyku Danışmanlığına Benzersiz Bütüncül Yaklaşım: “Uyku
Yönteminin Bütüncül Bilimi™”
Kurucumuz Mar De Carlo Oscategui’nin kitabı olan “Uykuyla Uyanış”
(Awakening Through Sleep) sayesinde:
▪ Davranışsal uyku eğitimi yöntemlerine başvurmadan da yaşanan uyku
sorunlarının büyük çoğunluğunu nasıl çözebileceğinizi öğreneceksiniz.
▪ Uyku sorunlarını bütüncül bir yaklaşım ile değerlendirmeyi öğrenecek,
bunu özümseyecek ve bu yaklaşımla danışanlarınızın karşılaştıkları uyku
sorunlarının kökenine nasıl inecekleri konusunda onları
bilgilendirebileceksiniz.
▪ Ebeveynlik felsefeleri ve ebeveynlik tutumları konusunda bilgi sahibi
olacak, uyku sorunlarının altında yatan sebepleri ortaya çıkarabilmek için
gerekli alt yapıya sahip olacaksınız. Çalıştığınız ailelerin uyku konusunda
istedikleri hedeflere ulaşmalarına destek olacak, sağlıklı uyku
alışkanlıklarını etkileyen faktörleri tespit edip, etkili çözümler ve stratejiler
üreteceksiniz.
▪ Hamilelikten başlayarak erken çocukluk dönemine kadar uyku sorunları
yaşayan ailelerle nasıl çalışacağınızı ve onlara nasıl destek olacağınızı
öğreneceksiniz.
▪ Tüm dünyada kabul görmüş davranışsal yöntemler konusunda bilgi sahibi
olacak, çalıştığınız aileler için en iyi sonucu verebilecek yöntemi nasıl
belirleyeceğinizi ve farklı yöntemleri nasıl birleştirebileceğinizi
anlayacaksınız.
▪ Uyku sorunlarını kapsamlı araştırmalar yaparak ele alma konusunda
eğitilecek, böylece tek ve belirli bir davranışsal yaklaşıma/yönteme
odaklanmaktansa, öncelikli olarak uyku sorunlarının kökenini araştırmayı
öğreneceksiniz.
▪ Uykunun temel prensiplerini, uyku bilimini, nasıl işlediğini ve uyku
sorunlarına bütüncül şekilde yaklaşmayı öğrenecek; uyku bilimini,
davranışsal yöntemler ve duygusal zindelik ile nasıl entegre
edebileceğinizi keşfedeceksiniz.
▪ Hamilelerin, farklı yaşlarda olan bebek ve çocukların yaşadıkları uyku
sorunlarını gerçek vakalar üzerinden nasıl çözebileceğinizi uygulamalı
olarak öğreneceksiniz.

IMPI Sertifikalı Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı Eğitim Programı
benzersizdir. Çünkü danışmanlar bu eğitim programında sadece
davranışsal yöntemleri öğrenmekle kalmaz, uyku sorunlarına
bütüncül şekilde yaklaşmayı öğrenirler. Bu programı başarı ile bitiren
danışmanlar aşağıda bulunan bilgi ve becerilere sahip olurlar:

• Ailelerin değişime hazır olma durumlarını değerlendirmeyi,
• Sağlıklı emzirme ilişkisini nasıl destekleyebileceğinizi,
• Hamilelikte uykunun rolü ve önemini,
• İlişkilerin uyku üzerindeki rolünü,
• Uykuyu etkileyen sosyal ve kültürel faktörleri,
• Uyku danışmanlığında zihinsel, fiziksel, ruhsal ve duygusal
zindeliğin önemini ve uykuya olan etkilerini

Programımız bilimsel temelli uyku araştırmalarına dayanmaktadır.
Mezunlarımız duygusal zindelik, sağlıklı yaşam, beslenme ve uyku
konusunda bütüncül yaklaşımlar gibi pek çok konuda bilgi birikimine
sahip olurlar. Eğitim programında danışman adayları, teoride
öğrendikleri bilgileri pratiğe nasıl entegre edebileceklerini
eğitmenlerimizin deneyimlerinden yararlanarak öğrenirler.

Aşağıdaki konularla başlarız:
• Uykunun temel prensiplerini oluşturmak ve ailenin hedeflerini belirlemek
• IMPI, uyku sorunlarının çözümünde “Herkese uyacak” tek bir yaklaşımı
kabul etmez. Her aile ve bebek benzersizdir. Sorunlar benzer bile olsa,
çözümler her bebeğe ve aileye göre değişebilir.
• IMPI, uyku sorunlarının sadece davranışsal yöntemler kullanılarak
çözüme ulaştırılabileceğine inanmaz.
• IMPI, Davranışsal yöntemleri olası çözümlerden biri olarak değerlendirir.

Ancak tüm IMPI Uyku Danışmanlarının, bebek ve çocuk uykusu üzerinde
çalışırken her türlü uyku eğitimi / yöntemi veya davranışsal yaklaşımı
uygulamaya başlamadan önce kapsamlı bir değerlendirme yapmaları,
tam bir inceleme gerçekleştirmeleri ve uykunun temel prensiplerini göz
önünde bulundurmaları beklenmektedir.

• Uyku danışmanlarının en önemli görevi uykuyu etkileyen tüm temel
prensipleri oluşturduktan sonra uyku sorunlarını hem bebekler hem de
ebeveynler için en az düzeyde hayal kırıklığına uğratacak şekilde
çözecek etkili stratejiler üretmektir.

Sağlıklı Uyku Hamilelikte Başlar…

Doğru bir plan, hazırlık aşaması ve eğitim bir ailenin ihtiyaç duyduğu uyku
hedeflerine ulaşmaları için çok önemlidir.

Hamile ve Bebek Uyku Danışmanı, bebek daha doğmadan önce ailelerle birlikte
çalışarak yapıcı, güçlendirici ve destekleyici bir rol oynar.

IMPI, uykusuz kalmış ve yorgun düşmüş ailelerin doğumdan dört ay, altı ay ya
da daha sonra bir uyku danışmanından yardım almalarını beklemektense uyku
sorunlarının kemikleşmeden, henüz hamilelik sürecindeyken ele alınması
gereken bir durum olduğuna inanır.

IMPI Sertifikalı Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı Eğitim
Programı, kendi hızınızda ilerleyebileceğiniz online modüller ve
haftalık canlı destek sınıflarından oluşan bir ONLİNE eğitim
programıdır. Sertifika almaya hak kazanmak için tamamlanması
gereken iki dönemden oluşmaktadır:

DÖNEM1, IMPI Sertifikalı Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı Eğitim
Programının 1. Dönemi 14 modülden oluşmaktadır. Uyku danışmanlığında bir
koç olarak rolünüzü ve uyku sorunlarına bütüncül şekilde, kapsamlı olarak
yaklaşmanızı sağlayacak online bir eğitim programıdır.

• DÖNEM1, kendi hızınızda ilerleyebileceğiniz online modüllerden ve
haftalık online destek konuşmalarından (sınıflar) oluşmaktadır. Online
programın en büyük avantajı belirli bir gün veya saatte derslere katılım
zorunluluğunun olmamasıdır. Kendi uygun zamanınızda çalışabileceğiniz
online ders modülleri vardır.

• Ayrıca destek vermek, tartışmak ve bilgilerinizi pekiştirmek amacıyla
haftalık Online destek konuşmaları (sınıfları) yapılır. Eğitim
yolculuğunuza destek olmak amacıyla bir yıl içerisinde 10 ay boyunca
haftada bir Online Destek Konuşmaları (sınıfları) düzenlenir. (42 Destek
Dersi) Bu sınıflarda bize her türlü soruyu sorabilirsiniz. Haftalık Online
Destek Konuşmalarına katılamıyorsanız sorularınızı bize e-posta ile
gönderme seçeneğinden de yararlanabilirsiniz. Sorularınız Online Destek
Konuşmalarında yanıtlanacaktır.

• Online Destek Konuşma kayıtlarını istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz.
• Bu dönemi tamamlayan tüm öğrenciler IMPI Hamile ve Bebek Uyku
Danışmanlığı sertifikasını almaya hak kazanabilmek için ileri düzey bir
kurs olan DÖNEM2 eğitimine katılırlar. Her iki dönemi de başarıyla
bitiren öğrenciler Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı Sertifikasını
almaya hak kazanırlar ve IMPI Hamile ve Bebek Uyku Danışmanı

Programının mezunları olarak kabul edilirler. Öğrenciler, Birinci ve İkinci
Dönemi tamamladıktan sonra tüm dünyada geçerliliği olan tam bir
sertifikasyon elde ederler.

Bu kursa dilediğiniz zaman başlayabilirsiniz.
Kurs ücreti: $2500 1.999,00 USD. Kaydolmak için Buraya Tıklayın.

50 USD tasarruf etmek ister misiniz?

Adresimize çek gönderin:
PO Box 996
Ojai CA 93024

DÖNEM2, Öğrencilerin DÖNEM1’de öğrendikleri tüm teorik bilgi ve becerileri
16 hafta boyunca, her hafta farklı bir vaka çalışmasında uygulama fırsatı
bulabileceği dört aylık bir ONLİNE programdır. (Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında
olmak üzere yılda üç kez açılır).

Kurs ücreti: Aylık 299,99 USD tutarında 4 ödeme.
Kaydolmak için Buraya Tıklayın.

IMPI Sertifikalı Hamile ve Bebek Uyku Danışmanı Eğitim
programından mezun olanlar aşağıdaki konularda eğitim alırlar:

▪ Uyku Yönteminin Bütüncül Bilimi™
▪ Uykunun temel prensiplerine odaklanan, tamamlayıcı, bütüncül, güvenli ve
sağlıklı bir uyku yaklaşımı.
▪ Duygusal zindelik, bütüncül beslenme, çevresel farkındalık, emzirme,
hamilelik ve yeni doğan döneminde uyku sorunlarını bebek uyku
danışmanlığına dahil ederek çığır açan ilk bebek uyku danışmanlığı
kuruluşunun bir parçası olmak.
▪ Dünyada kabul gören bebek uyku eğitimi yöntemleri, yaklaşımları ve
uygulamalarını anlamak ve özümsemek.
▪ Programımız, gerektiğinde çeşitli metodolojileri ve bunların ne zaman
uygulanacağını anlamanız için çeşitli kaynaklar ve araçlar sağlamaktadır.
▪ Yetişkinler, bebekler ve çocuklar için uyku biliminin işleyişi.
▪ Aile dinamikleri, mizaçlar, fiziksel oda koşulları, uyku/uyanıklık döngü ve
süreleri, uyku destekleri ve gelişimsel kilometre taşları hakkında eğitim.
▪ Danışanların ihtiyaçları, beklentileri, yaşam tarzları ve değerlerine saygılı
bir bakış açısı ile yaş ve gelişim açısından uygun objektif bir yaklaşım.
▪ Aileleri hamilelik döneminde yeni doğan bebek ve çocuk uykusu
konusunda desteklemek, eğitmek ve hazırlamak.
▪ Anneye (doğum öncesi/sonrası) sağlık ve beslenme hakkında uykuyla
ilişkili olarak eğitim ve farkındalık kazandırmak.
▪ Doğumdan sonraki geçiş döneminde uyku sorunları hakkında ebeveynlere
destek olmak.
▪ Uyku sorunları ve çözümleri, emzirme, özel ihtiyaçlar, gece çalışma ve
beslenme konularında bilgi sahibi olmak.
▪ Uyku ürünleri ve güvenliğini derinlemesine incelemek.
▪ Yeşil ve çevre dostu uyku uygulamalarını derinlemesine incelemek.
▪ Uyku Danışmanlarının uygulama kapsamı, sınırları, etik kuralları ve hangi
durumlarda danışanların farklı uzman ve kuruluşlara yönlendirileceğini
değerlendirmek.
▪ Danışana uygun rehberlik ve doğru yönlendirme sağlamak için suistimal,
travma ve doğum sonrası depresyon gibi tıbbi müdahale gerektiren durum
ve konuları farkında olmak.
IMPI Hamile ve Çocuk Uyku Danışmanı Sertifika Müfredatına
aşağıdakiler de dahildir:
▪ Sürekli eğitim.
▪ Uyku Danışmanlığı işinizi nasıl kuracağınız ve yöneteceğiniz hakkında
temel bir kılavuz.
▪ Gece vardiyasında ve/veya saatlik danışmanlık hizmetlerinde çalışmak
isteyen danışmanlar için destek.
▪ Kurs süresince misafir konuşmacı olarak ağırlanacak deneyimli uyku
uzmanları ile etkileşim.
▪ Yılda/10 ay boyunca sürecek (42 Online Destek Sınıfı) Haftalık Destek
Konuşmaları ile eğitmenlerle her hafta 1 saat boyunca sürecek canlı iletişim
imkanı.
▪ Haftalık Destek Konuşmalarına katılamayan öğrencilerin eğitmenlere eposta
yoluyla sorularını gönderebilme imkânı.
▪ Eğitim boyunca ve sonrasında Haftalık Destek Konuşmaları sayesinde
sürekli destek.
▪ Profesyonel Uyku Danışmanları Derneği (Association of Professional
Sleep Consultants-APSC) üyeliğine başvuru için davetiye.
▪ Buna ek olarak, programımızın mezunları 1990 yılında akreditasyon
kuruluşu olarak kurulan Amerikan İlaçsız Pratisyen Hekimler Birliği
(American Association of Drugless Practitioners) aracılığıyla kurul
onaylı pratisyen hekim olmak için başvurmaya hak kazanacaktır. (İngilizce)
Sertifikasyon Programımızın 1. Dönemine katılan öğrenciler
aşağıdakileri öğrenecektir:
• Koçluk Nedir? Rolü & Görevleri
• Koç ve Danışan arasındaki iletişim nasıl olmalıdır?
• Koçluk Sözleşmesi
• Koçlukta Aktif Dinleme Teknikleri
• Koçlukta İletişim Becerileri
• Müşteri Anlama Becerileri
• Müşteri ilişkileri ve Ön Görüşmeler
• Koçlukta Etik Kurallar ve Profesyonellik
• Uyku Eğitimine Ne Zaman Başlanmalı?
• Emzirmek ve Uyku Eğitimi Birlikte Mümkün Mü?
• Ağlamak Ne Demektir? Ağlamak Bebeklere Zarar Verir Mi?
• Hamilelikte Yaşanan Uyku Sorunları ve Çözümleri
• Doğum Sonrası Depresyon (PostPartum)
• Doğum Sonrasında Yaşanan Uyku Problemleri
• Uykunun Bilimi
• Bebekler ve Uyku
• Sağlıklı Uyku Alışkanlıkları
• Bebek ve Çocukların Gelişimi
• Güvenli Bağlanma/Bebek Taşıyıcıları
• Doğal Ebeveynlik
• Pozitif Ebeveynlik
• Ani Bebek Ölüm Riski
• Uyku Apnesi
• Emzirmenin Faydaları
• Sağlıklı Emzirme İlişkisi
• Anne Sütü ile Beslenen Bebeğin Bakımı
• Anne Sütü ile Beslenen Bebekler ve Formül Süt ile Beslenen Bebekler
• Küme Beslenme/Rüya Öğünü (Uyku Öğünü)
• Uyku Gerilemesi
• Uykuya Direnme
• Gece Sık Uyanmalar
• Sabah Erken Uyanma Nedenleri ve Çözümleri
• Yetersiz Gündüz Uykuları ve Çözümleri
• Uyanıklık Süreleri
• Destekli Uykular (sallama-kucak-meme-pış pış)
• Hastalık
• Uyku Geçişleri
• Kabuslar & Gece Terörü
• Gece Beslenmeleri ve Azaltma/Kesme Yöntemleri
• Birlikte Uyuma (Cosleeping)
• Kusma
• Sınırlar
• Seyahatler ve Yolculuklar
• Kardeşlerle Aynı Odayı Paylaşma
• Bebek ve Çocuklarda Gece Uyanmalarının Nedenleri ve Çözümleri
• Uykunun Temel Prensipleri ve Uygulanması
• Duygusal Zindelik ve Uykulara Etkisi
• Uyku Problemlerine Bütüncül Yaklaşım
• Bebek ve Çocuklarda Dil Gelişimi & Dunstan Bebek Dili
• Mizaç Özellikleri ve Uykuya Olan Etkileri
• Bebek ve Çocukları Rahatlatma Stratejileri & Rahatlatma Hiyerarşisi
• Çocukların Uykularına Yönelik Kültürel Algı ve Tutumlar
• Duyu Bütünleme
• Müşteri İlişkileri & Bilgi Edinme Formlarının Oluşturulması
• IMPI Danışmanlık Kılavuzu
• Dünyada Uygulanan Davranışsal Yöntemler, Çeşitleri, Özellikleri ve
Uygulanması
• Uyku Eğitiminde Başarının Anahtarları
• Uyku Eğitiminde Güvenli Bağlanma İlişkisini Korumak
• Davranışı Mesaj Olarak Görmek
• Ebeveynler ve Çocuklar için Davranış Stratejileri
• Evlilik İlişkileri
• Uyku Danışmanlığı ve Çeşitleri
• Uyku Planının Anatomisi, Özellikleri ve Hazırlanması
• Uykuya Yardımcı Araçlar
• Kundak
• Beyaz Gürültü
• Beslenme ve Uykuya Olan Etkileri
• Ayrılık Kaygısı
• Bebek ve Çocuk Ürünlerinin Güvenliği
• Uyku Danışmanlığında Yaşanan Zorluklar ve Baş etme Yöntemleri
• İş Modeli & İş Planının Hazırlanması
• Ticari İşletmenin Kurulması
• İnternet Sitesi & Pazarlama
Sertifikasyon Programımızın 2. Dönemine katılan
öğrenciler aşağıdakileri öğrenecektir:
▪ Gerçek ve karmaşık vaka senaryolarını analiz etmek, bulguları
değerlendirmek ve önerileri sınıfa sunmak.
▪ Topluluk önünde konuşma fırsatları üzerine çalışmak: sunumlar için
şablonlar geliştirmek, seminer ve sunumların düzenlenebileceği mecraları
araştırmak ve bulmak.
▪ Danışanlarla ön görüşme teknikleri, formlar ve protokoller geliştirmek
▪ Farklı aile dinamikleri, ebeveynlik tarzları ve felsefeleri, çocukların mizacı,
özel ihtiyaçları, birden çok çocuk olması gibi özellikleri olan bir vakayı
çözebilecek yetkinlikler geliştirmek.
▪ Farklı vakalara ilişkin konular, sorunlar ve zorlukları ele almak için
öğrencilere daha fazla rehberlik, eğitim ve destek vermek amacıyla belirli
aralıklarla misafir konuşmacıların Online Destek Sınıflarına davet edilmesi.
Kurs Ücreti Yatırımı
DÖNEM1 Bağımsız ve Canlı Derslerin Kombinasyonundan Oluşan
Eğitim Programı,
1.999,00 USD
DÖNEM1 Kaydolmak için Buraya Tıklayın
Dönem2: Aylık 299,99 USD tutarında 4 ödemeden oluşmaktadır.
DÖNEM2 Kaydolmak için Buraya Tıklayın
Diğer sorularınız için aşağıda bulunan e-mail adresinden bizimle
irtibata geçebilirsiniz: guliz.ozsaruhan@gmail.com

 ABD International Maternity and Parenting Institute’da 1 sene süren Hamile ve Bebek
Uyku Danışmanlığı sertifika eğitim programını tamamlayan Güliz G. Özsaruhan
UYUYANBEBEKLER Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı markasının kurucusudur.
Çocuk gelişimi konusunda uluslararası düzeyde tanınmış olan Dr. Harvey Karp’ın
geliştirmiş olduğu Happiest Baby Educator’ın lisanslı eğitmenidir.
Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde
tamamlayan Güliz G. Özsaruhan, sürekli olarak kendini geliştirmenin önemine inandığı
için şimdi de eğitimini Çocuk Gelişimi Ön Lisans programında sürdürmektedir.
IMPI Sertifikalı Hamile ve Bebek Uyku Danışmanlığı Eğitim Programının Türkiye
partneri ve Türkiye eğitim programının tek eğitimcisi olan Güliz G. Özsaruhan İzmirli
ve 4 yaşında olan oğlu Pars’ın annesidir.
İletişim:
Güliz G. Özsaruhan
guliz@uyuyanbebekler.com / gulizozsaruhan@gmail.com